کلینیک تخصصی پوست، مو و زیبایی ( رز ) با دارا بودن کادر تخصصی به عنوان بهترین مرکز جراحی بینی و زیبایی در تهران می باشد. تصاویر مربوط به قبل و بعد از  جراحی بینی به عنوان رزومه کاری این کلینیک در زمینه جراحی بینی می باشد.